Wat als uw huurder niet meer betaalt?
Bescherm uzelf tegen wanbetalingen.

 • Tot 18 maanden huur terugbetaald indien uw huurder niet meer betaalt
 • Bevrijd uzelf van juridische procedures en kosten in geval van een betalingsgeschil
 • Bescherm uzelf tegen accidentele huurschade
Nieuwe prijs*

Bereken uw premie in slechts enkele seconden

Gemeenschappelijke kosten zijn diegene die vermeld worden in de huurovereenkomst.
*Gelijk aan ongeveer 25% korting / 3 maanden gratis. Permanent aanbod.

Een unieke verzekering

Tot 18 maanden onbetaalde huur vergoed

Betaalt uw huurder zijn huur niet meer? Wij vergoeden 100% van de onbetaalde huur (max. € 2.500/maand) en dit voor 6, 12 of 18 maanden.

Rechtsbijstand*

Had de betalingsherinnering geen effect? Kan het geschil niet in der minne geregeld worden? Wij nemen de nodige juridische stappen en kosten (tot € 7.500) voor onze rekening.

*Gelieve contact met Qover op te nemen indien u enkel de Huurgarantie Verzekering of enkel de Rechtsbijstand Verzekering wenst.

Onopzettelijke schade en nalatigheid

Alleen in Premium optie

Is uw eigendom beschadigd? Wij vergoeden herstellingen en de saneringskosten in geval van onopzettelijke schade of grove nalatigheid van uw huurder.

Een unieke verzekering

Bent u niet tevreden? Dan kunt u uw contract kosteloos stopzetten. We betalen uw niet-gebruikte premies pro-rata terug.

Twee op drie eigenaars hebben reeds problemen gehad met een onbetaalde huur van twee maanden of meer.

Resultaat uit de enquête van Immoweb “De impact van onbetaalde huur op de verhuurders”, augustus 2017 (400 ondervraagden)

Een sterke en betrouwbare samenwerking

Deze unieke verzekering is het resultaat van een partnerschap tussen vier experts in de immobiliën- en verzekeringswereld.

Immoweb logo

Al meer dan 20 jaar de grootste Belgische vastgoedsite.

Immoweb introduceert de verzekering bij haar klanten.

Qover logo

De verzekeringspartner van elk digitaal bedrijf.

Qover verkoopt de verzekering.

DAS logo

Al meer dan 100 jaar een pionier in rechtsbijstand.

D.A.S. dekt de rechtsbijstand.

Logo MunichRe

Verzekeringsbedrijf dat gespecialiseerd is in risicobeheer.

Great Lakes Insurance SE, deel van de Munich Re Group, dekt de risico’s van de Huurgarantie Verzekering.

Overtuigd?

Goed om te weten over de Huurgarantie Verzekering

 • Het pand

  Gelegen in België

  Enkel gebruikt voor residentiële doeleinden

  Verhuurd voor minstens 12 maanden

 • De polishouder

  Minstens 18 jaar oud

  Wettelijk gedomicilieerd in België

  Eigenaar of gevolmachtigde van het verhuurde pand

 • De huur

  Een plaatsbeschrijving bij intrede is vereist (Alleen Premium formule)

  Er moet een huurovereenkomst getekend en geregistreerd zijn

  De betaling van de huurwaarborg van 2 maanden moet bewezen kunnen worden aan de hand van een bankafschrift of gelijkwaardig bewijsstuk

 • De huurder

  Woont nog niet in het pand

  Of woont er minder dan 45 dagen ofwel langer dan 6 maanden

  Huurders die meer dan 6 maanden in het pand wonen moeten in orde zijn met al hun betalingen en mogen geen huurachterstand hebben

 • Andere voorwaarden

  Bij de aanvang van het verzekeringscontract is er een wachttijd van 60 dagen

  Deze wachttijd wordt vernieuwd bij elke nieuwe huurder, en dit gedurende de hele contractduur

  Er is slechts één onbetaalde huurclaim per huurder toegelaten

 • Wat moet ik doen in het geval van een wanbetaling?
 • Hoe kan ik een onbetaalde huurclaim indienen?
 • Wat als uw huurder stopt met betalen?
 • Welke gebouwen komen in aanmerking?
 • Welke documenten moet ik verzamelen?

Wettelijke bepalingen

 • De verzekering onbetaalde huur wordt door Great Lakes Insurance SE geregeld. Ingeschreven in het handelsregister van de lokale rechtbank van München (Duitsland) onder nummer HRB 230378. Great Lakes Insurance SE is een volle dochteronderneming van Munich Re Group en fungeert als een gespecialiseerde leverancier van verzekeringsdiensten en de voorkeursfacilitator van het verzekeringsbedrijf.
 • De rechtsbijstand wordt door D.A.S. NV geregeld, die in België geregistreerd is onder nummer 0687.
 • Beide worden beheerd door Qover S.A. - FSMA 0650.939.878.
 • De verzekering onbetaalde huur is een schadeverzekeringsproduct (tak 16) en de Rechtsbijstand is een schadeverzekeringsproduct (tak 17).
 • Het contract is afgesloten voor één jaar en wordt automatisch vernieuwd.
 • Het verzekeringscontract is onderworpen aan de Belgische wetgeving.