PROMO

Geniet van een korting van 15%* met de codeWINTER23 tot 28/02/23

Immoweb Protect / Home Protect voor huurders / FAQ

Vind antwoorden op alles wat te maken heeft met Home Protect verzekering voor huurders.

Algemene vragen over woonverzekering

Is een verzekering "woning", "brand" of "huuraansprakelijkheid" hetzelfde?

Een woning- of brandverzekering wordt in ruime zin gedefinieerd als een verzekering ter dekking van de eigen woning, zowel voor het gebouw als voor de inboedel, afhankelijk van de keuze en de behoeften van de gebruiker. Deze verzekering is dus niet beperkt tot brandschade, maar dekt allerlei oorzaken zoals waterschade, elektriciteitsschade, stormschade enz. De term woning- of brandverzekering kan zowel voor huiseigenaren als voor huurders worden gebruikt.

Huuraansprakelijkheid maakt ook deel uit van de woningverzekering, maar heeft meer specifiek betrekking op de dekking van het gebouw door de huurders. De huurders zullen daarom hun huuraansprakelijkheid voor schade aan het gebouw dekken in een brandverzekeringspolis. Alleen huuraansprakelijkheid kan verplicht zijn. Zij kunnen ook een inboedelverzekering in hun brandverzekering opnemen, maar dit is niet verplicht (tenzij de eigenaar hier specifiek om verzoekt voor een gemeubileerde woning).

Is een woningverzekering (of brandverzekering) verplicht voor huurders?

Dat hangt van uw situatie af. We leggen het uit. In de eerste plaats kan alleen de huuraansprakelijkheid verplicht zijn, d.w.z. dat u als huurder een woningverzekering moet afsluiten voor alle schade die u aan het gebouw toebrengt.
In verzekeringsjargon: huuraansprakelijkheid = brand/woningverzekering voor het gebouw van de huurder.

In welke gevallen is ze verplicht?
 • Als u een woning huurt in Wallonië of Vlaanderen, is deze verzekering wettelijk verplicht
 • Als uw huurovereenkomst deze verplichting bevat

Als u in Brussel woont of als uw huurcontract er niet in voorziet, is het toch sterk aan te raden deze verzekering af te sluiten om te vermijden dat u uit eigen zak moet betalen voor schade die aan de woning of aan de buurt wordt toegebracht door een ramp zoals brand, rook, waterschade, enz. waarvoor u aansprakelijk bent.Een inboedelverzekering is een optie in uw woningpolis om uw roerende goederen en persoonlijke bezittingen te dekken. Ze is niet verplicht, tenzij het in de huurovereenkomst wordt vermeld in het geval van een gemeubileerde woning.

Uw dekking

Is mijn inboedel (of "roerende goederen") ook verzekerd?

 • Dekking van uw inboedel is optioneel. Als u de dekking "roerende goederen" niet neemt, bent u niet gedekt voor schade aan uw inboedel en kunt u zich niet indekken tegen diefstal van uw inboedel.

  Wat bedoelen we met "roerende goederen” of “inboedel”?
  Enkele voorbeelden:  
  • meubels
  • kleding en textiel
  • waardevolle voorwerpen: juwelen, verzamelingen, kunstvoorwerpen enz.
  • sport-, muziek- of vrijetijdsbenodigdheden
  • decoratie, vaatwerk, verlichting
  • elektrische toestellen en multimedia-apparaten
  • maar ook alle voorwerpen of verfraaiingen die door de huurder blijvend zijn bevestigd (bv. een kast/tuinhuisje)

   Wat is het minimum verzekerde bedrag voor mijn inboedel?

   Indien de dekking "Roerende goederen" (voor uw inboedel) werd onderschreven, bedraagt het verzekerde minimumbedrag 44.536,23 € in ABEX 878*. Dit komt overeen met het merendeel van de gevallen, waarbij rekening is gehouden met al uw bezittingen in uw woning: meubilair, elektrische apparaten, decoratie, textiel, beddengoed, diverse materialen, vaatwerk enz. Als de waarde van uw inboedel hoger is, kunt u tot € 250.000 verzekeren.

   * Wat is de ABEX? De ABEX is een index die het verloop van de bouwprijzen weergeeft. Alle "Brand"-contracten zijn aan deze index gekoppeld. Hij verandert twee keer per jaar. Voor meer informatie over ABEX en zijn verloop, zie https://www.abex.be/fr/indice-abex/

   Ik heb een mede-eigendom, hoe verzeker ik mijzelf en mijn mede-eigendom?

   Afhankelijk van uw contract is er één verzekering voor de hele mede-eigendom of één per medehuurder. De totale kosten blijven gelijk. U kunt uw verzekeringspolis afstemmen op uw huur. Ontdek onze pagina over medehuur met specifieke FAQ om al uw vragen te beantwoorden.

   Mijn verhuurder heeft al een verklaring van afstand van verhaal tegen mij als huurder afgesloten, waarom zou ik een aanvullende verzekering afsluiten?

   Uw verhuurder heeft een "afstand van verhaal op de huurder"-clausule aan zijn brandverzekering toegevoegd en u verteld dat u geen verzekering hoeft af te sluiten voor uw huuraansprakelijkheid.  

   Wat betekent dit?
   Dit betekent dat als u schade toebrengt aan zijn gebouw, hij geen verhaal zal nemen op u om zijn schade te vergoeden en dat zijn verzekering hem rechtstreeks zal vergoeden. In de meeste gevallen worden de extra kosten van deze clausule bij uw huur opgeteld.

   Voordeel:
   De prijs van de clausule is voor de huurder goedkoper dan een woningverzekering voor zijn huuraansprakelijkheid. Bovendien hoeft u administratief niets te doen.

   Nadeel:
   De clausule vervangt niet de woningverzekering van een huurder, aangezien alleen schade aan het gehuurde goed door de verhuurder zal worden gedekt. Schade aan uw eigen inboedel of schade aan derden, zoals buren, wordt niet gedekt.Als u geen woningverzekering hebt en u veroorzaakt waterschade (bv. een gesprongen verwarmingsbuis die schade veroorzaakt aan de woning van een buur) of brand (bv. kortsluiting in een stopcontact waardoor het vuur zich over het hele gebouw verspreidt) waarvoor u aansprakelijk bent, zult u de schade aan derden en uw inboedel uit eigen zak moeten betalen.

   Ons advies:
   Blijf voorzichtig. U kunt het beste uw eigen verzekering afsluiten om uw inboedel en eventuele schade die u aan de buurt toebrengt te dekken.

   Wat is een vrijstelling (franchise)? Hoe wordt het berekend?

   De vrijstelling is het bedrag dat u moet betalen bij een schadegeval.
   Dat wil zeggen:
   • als het bedrag van uw schade het bedrag van de vrijstelling niet overschrijdt, blijft de schade voor uw rekening.
   • als het bedrag van uw schade hoger is dan het bedrag van de vrijstelling, wordt u schadeloos gesteld voor het bedrag min het bedrag van de vrijstelling: Schade - vrijstelling = uw schadevergoeding
   Hoeveel is de vrijstelling?
   De vrijstelling verandert elke maand volgens de index van de consumptieprijzen. In februari 2021 bedroeg de standaard vrijstelling € 266,10 (tegen consumptieprijsindex 256,85).  De referentie is een basis vrijstelling van 123,95 euro tegen het indexcijfer CPI 119,64 van 1981″.

   De vrijstelling is niet van toepassing op hulp of vervanging van sloten na verlies of diefstal van uw sleutels.

   Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?

   De belangrijkste uitsluitingen zijn:
   • schade waarvoor de huurder niet aansprakelijk is: overmacht, schuld van een derde en schuld van de eigenaar;
   • schade veroorzaakt door milieuverontreiniging (schade veroorzaakt door stookolie blijft verzekerd);
   • schade als gevolg van werkzaamheden of een gebouw in aanbouw. (Schade als gevolg van brand of explosie blijft verzekerd voor kleine werken);
   • schade veroorzaakt door asbest;
   • opzettelijke schade veroorzaakt door een verzekerde persoon;
   • schade veroorzaakt door de politie, het leger of oorlog;
   Raadpleeg de algemene voorwaarden om de volledige lijst te zien.

   Kan ik mijn buitenverblijf verzekeren?

   Met onze Home Protect-verzekering bieden wij alleen dekking voor woningen die als hoofdverblijfplaats worden gebruikt en regelmatig worden bewoond, d.w.z. een woning die in de 12 maanden voorafgaand aan het verlies niet langer dan 120 nachten onbewoond is geweest. Een nacht duurt van 22u00 tot 06u00.Daarom verzekeren wij geen buitenverblijven.

   Wat is de minimum huur die kan worden verzekerd?

   De minimum huurprijs is €250 per maand exclusief gemeenschappelijke kosten.

   Hoe wordt de waarde van het te verzekeren gebouw geschat?

   Door het bedrag van uw huur mee te delen maakt u gebruik van ons gebouwbeoordelingssysteem. Met dit systeem schatten wij de werkelijke waarde van het te verzekeren gehuurde gebouw.

   Wat betekent dit?
   Wij zullen uw verhuurder vergoeden voor de door u veroorzaakte schade door de vervangingswaarde te schatten en de slijtage af te trekken. Het doel is hem een billijke schadevergoeding toe te kennen, zodat hij een identiek goed kan terugkrijgen. Maakt u zich geen zorgen, dankzij ons beoordelingssysteem op basis van de huur zullen wij, zelfs als de geschatte waarde van het gebouw lager of hoger is dan de werkelijke waarde van het gebouw, toch het volledige schadebedrag vergoeden door ons te beperken tot de werkelijke waarde van het gebouw en de eventuele vrijstelling in mindering te brengen. De door het beoordelingssysteem geraamde waarde is indicatief en houdt geen beperking in van het maximumbedrag van de vergoeding.

   Uw contract

   Wie zit er achter deze verzekering?

   De Home Protect-verzekering wordt:
   • verdeeld door Immoweb Protect, de handelsnaam van Immoweb Financial Services nv, verzekeringsagent, ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 0727.442.788
    => dit betekent dat u het gekocht hebt van Immoweb Protect, die de verzekering verkoopt.
   • beheerd door Qover nv, verzekeringsagent ingeschreven bij de FSMA onder nr.0650.939.878.
    => dit betekent dat Qover de volledige administratie en het beheer van uw contract en uw schadegevallen op zich neemt. Qover is uw eerste aanspreekpunt als u vragen hebt over uw contract of als u informatie wenst.
   • verzekerd door Baloise Insurance en door Euromex voor de rechtsbijstand.
    => dit betekent dat Baloise en Euromex uw schadevorderingen zullen betalen in geval van dekking.
    24/7-bijstand wordt verleend door Europ Assistance
    => dit betekent dat zij u zullen bijstaan in geval van een dringend probleem.

    De beperkingen van hun interventies en verdere informatie vindt u in de algemene voorwaarden.

   Hoe kan ik een verzekeringsbewijs krijgen om te bewijzen dat mijn woning gedekt is door mijn verhuurder of voor sociale bijstand?

   Een verzekeringsbewijs is niet nodig om het bestaan van uw contract aan te tonen. Als uw verhuurder of de sociale dienst u vraagt om een attest waaruit blijkt dat de woning nog steeds verzekerd is, kunt u hen het volgende geven:

   • een kopie van uw verzekeringspolis
   • een kopie van het betalingsbericht (met de te betalen dekkingsperiode)
   • een bewijs van uw betaling
   Deze elementen zijn voldoende om de dekking van het goed aan te tonen.

   Verhuist u of wilt u uw contract veranderen? Hoe doet u dat?

   Gaat u verhuizen?
   Als u verhuist en huurder in België blijft, behoudt u uw contract. Het volstaat ons uw nieuw adres mee te delen, de datum van uw verhuizing, het nieuwe huurbedrag en de waarde van de te verzekeren inboedel, indien die moet worden aangepast, en wij zorgen voor de aanpassing van uw contract aan uw nieuwe woning. Vergeet niet ons op voorhand te verwittigen en ons het nieuwe adres mee te delen.

   Goed nieuws! Als u verhuist, dekken wij zowel uw oude als uw nieuwe adres gedurende 120 dagen. Zo kunt u uw nieuwe woning voorbereiden zonder dat u voor twee brandverzekeringen tegelijk moet betalen. Na deze 120 dagen is alleen uw nieuwe woning gedekt.

   Als u huiseigenaar wordt?
   Kunt u uw polis opzeggen omdat het risico op de einddatum van uw huurcontract is weggevallen. Wij kunnen u ons Home Protect-product voor huiseigenaren aanbieden, dat u als eigenaar van uw nieuwe woning beschermt. Voor meer informatie over dit product kunt u terecht op de pagina  

   Wenst u uw contract aan te passen door de dekkingsbedragen aan te passen of een optie toe te voegen? Uw contract volgt uw evolutie en kan dienovereenkomstig worden aangepast.
   Stuur gewoon een e-mail naar ons team op contact@qover.be en wij zorgen ervoor.

   Kunt u mijn vorige verzekeringspolis opzeggen?

   Wij doen dat niet zelf, maar wij kunnen u wel adviseren.Wanneer u van verzekeringsmaatschappij wenst te veranderen, hebt u 2 mogelijkheden om uw contract te beëindigen:
   • Als de hoofdtermijn van uw contract nog meer dan 3 maanden duurt, kunt u uw contract voor deze hoofdtermijn opzeggen. Het enige wat u hoeft te doen is een aangetekende opzegbrief sturen. De meeste maatschappijen accepteren ook een e-mail, dus aarzel niet om dat te vragen. Hieronder vindt u een te gebruiken voorbeeld van een opzegbrief.
   • Als de hoofdtermijn van uw polis minder dan 3 maanden bedraagt, kunt u de polis alleen opzeggen als uw premie werd verhoogd of de voorwaarden zijn veranderd. Een indexering van de premie (op basis van de ABEX) is geen aanpassing van de premie.
   Hoe kan ik nagaan of mijn tarief of contractvoorwaarden zijn gewijzigd?
   Het bedrijf is verplicht u op de hoogte te stellen van uw betalingsopzegging door opzegging voor te stellen indien u een wijziging in prijs of voorwaarden niet aanvaardt. Om ze te beëindigen, volgt u hetzelfde principe als hierboven. Hieronder vindt u een voorbeeld van een te gebruiken opzegbrief voor een wijziging van tarieven of voorwaarden.
   Als uw tarief of voorwaarden niet zijn gewijzigd, moet u wachten tot de volgende jaarlijkse hoofdvervaldag voordat u uw contract kunt opzeggen.

   Hoe kunt u uw polis opzeggen?

   • Hebt u uw verzekering minder dan 14 dagen geleden afgesloten? U kunt uw polis dan binnen 14 dagen na ontvangst van uw contractdocumenten kosteloos annuleren door het annuleringsformulier in te vullen dat wij u bij de aankoop verstrekken.
   • Hebt u geen woning meer te verzekeren? Stuur ons dan een e-mail om de beëindiging van het contract aan te vragen met het bewijs van de verdwijning van het risico, wij zullen uw contract beëindigen op de datum dat u uw verzekerde woning verlaat.
   • Wilt u uw contract opzeggen? U kunt uw contract opzeggen door ons een e-mail te sturen ten minste 3 maanden voor de hoofdvervaldag. De annulering wordt dan van kracht op de hoofdvervaldag.

   Wat is de duur van mijn contract?

   Een woningverzekering heeft een looptijd van één jaar en wordt aan het eind van het jaar automatisch verlengd. Om het contract vóór het verstrijken van de termijn van één jaar te beëindigen moet worden aangetoond dat het risico is verdwenen en dat u als huurder langer een woning hoeft te verzekeren.

   Kan ik mijn contract opzeggen als ik verhuis?

   In België
   Als u huurder blijft, blijft uw contract van kracht en zullen wij de woning in het contract aanpassen. Vergeet niet ons op voorhand te verwittigen en ons de nuttige informatie te bezorgen voor de aanpassing van uw contract (zie FAQ: Verhuist u of wilt u uw contract veranderen? Hoe doet u dat?”)

   U kunt uw contract alleen opzeggen omdat het risico verdwijnt als:
   • u kunt bewijzen dat uw toekomstige woning al verzekerd was voordat u erin trok
   • u eigenaar wordt
   • u geen te verzekeren woning en inboedel meer hebt
    U krijgt het bedrag van de te veel betaalde premie terugbetaald.

   Dankzij uw Home Protect-contract geniet u bij een verhuizing 120 dagen lang van een gelijktijdige dekking op uw oude en nieuwe adres. Zo kunt u uw nieuwe woning voorbereiden zonder dat u voor twee brandverzekeringen tegelijk moet betalen. Na deze 120 dagen is alleen uw nieuwe woning gedekt.

   In het buitenland
   U kunt uw contract opzeggen wegens het wegvallen van het risico aan het einde van uw huurperiode, op voorwaarde dat u kunt bewijzen dat u naar het buitenland bent verhuisd. U krijgt het bedrag van de te veel betaalde premie terugbetaald.

   Uw schadegevallen

   Wat moet u doen als u onze hulp nodig hebt?

   Hebt u een probleem dat dringend moet worden aangepakt?

   Geen paniek! Eén enkel nummer om te onthouden: Baloise Assistance +32 3 870 95 70
   Neem contact op met onze 24/7 bijstandsdienst en u komt rechtstreeks in contact met Europ Assistance Belgium nv. Zij staan voor Baloise Insurance in voor de ondersteuning in België.

   In welke gevallen kunnen wij u helpen?
   • Contactgegevens van experts of services meedelen
   • U in contact brengen met kwaliteitsherstellers
   • Hebt u zichzelf buitengesloten uit uw woning? Wij sturen u een slotenmaker om uw deur te openen
   • Is uw verwarmingsinstallatie defect? Wij sturen binnen 24 uur een hersteller naar u toe om u uit de nood te helpen en betalen een bepaald bedrag voor de interventie.
   Bovendien, als u hulp en bijstand nodig hebt na een gedekte schade (vervoer, thuishulp, diverse diensten), stellen wij u aanvullende diensten ter beschikking en dekken wij een deel van uw kosten.

   Hoe kan ik een schadegeval melden?

   • Foto’s
   • Kostenramingen / Facturen
   • PV van de politie (verplicht in geval van diefstal)
   • Vordering van derden
   • Verslag van experts
   Het is heel eenvoudig, vul gewoon dit formulier in. Hebt u nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met Qover op +32 2 588 25 50 of per e-mail: contact@qover.be.

   Welke documenten heb ik nodig om een schadegeval te melden?
   Alle documenten die nodig zijn om de schade te rechtvaardigen:

   Wat gebeurt er nadat ik een schadeclaim heb ingediend? Na hoeveel tijd krijg ik een vergoeding?

   Na ontvangst van uw schadeclaim zullen wij nagaan of de schade gedekt is.
   Na bevestiging van de dekking sturen wij het dossier door naar een expert om het schadebedrag vast te stellen. Zodra het bedrag van de schade in overleg met de verschillende partijen is vastgesteld, zullen wij de schadevergoeding uitbetalen.
   De termijn hiervoor zal afhangen van:
   • de aard van de schade: Is de oorzaak gemakkelijk aan te wijzen? Is de schade raambaar? Beschikt de expert over alle informatie die nodig is om de schade te ramen? Wordt de ontvangen informatie door de expertise bevestigd?
   • de betrokken personen: Is de aansprakelijke persoon geïdentificeerd? Is iedereen het eens over de oorzaak en de te vergoeden bedragen? Zijn alle betrokkenen beschikbaar om de expertise uit te voeren en gemakkelijk bereikbaar om de zaak af te sluiten?
   Een duidelijk, gemakkelijk te identificeren en te beoordelen schadegeval (bv. glasbreuk) zal altijd veel sneller worden afgehandeld dan een schadegeval met meerdere partijen en onbekenden (bv. waterschade waarvan de oorzaak niet kan worden achterhaald).

   Heb u nog vragen over woonverzekering? We zijn hier voor u.