Hoe wordt een plaatsbeschrijving na een huurperiode uitgevoerd?

Hoe wordt een plaatsbeschrijving na een huurperiode uitgevoerd?

Hoe wordt een plaatsbeschrijving na een huurperiode uitgevoerd?

De plaatsbeschrijving stelt de verhuurder in staat om te controleren of er tijdens de huurovereenkomst schade is aan zijn eigendom en of deze veroorzaakt is door de huurder. Zo kan de verhuurder eventueel om een vergoeding vragen.

De plaatsbeschrijving stelt de verhuurder in staat om te controleren of er tijdens de huurovereenkomst schade is aan zijn eigendom en of deze veroorzaakt is door de huurder. Zo kan de verhuurder eventueel om een vergoeding vragen.

Het opstellen van een plaatsbeschrijving is meestal de laatste handeling van de relatie tussen de eigenaar en de huurder. Het moet aan bepaalde regels voldoen.

Een plaatsbeschrijving is altijd tegenstrijdig. Dit betekent dat de verhuurder en de huurder aanwezig moeten zijn (zij kunnen ook iemand machtigen om hen te vertegenwoordigen).

Plaatsbeschrijving bij uittrede: een vergelijking met de plaatsbeschrijving bij intrede

De plaatsbeschrijving bij uittrede moet worden uitgevoerd in vergelijking met plaatsbeschrijving bij intrede. Deze dienst als basis om te bepalen of er schade is aangericht.

Voorbeeld: er is een barst in de badkuip. De plaatsbeschrijving bij intrede vermeldt deze barst niet. De verhuurder kan de huurder om een schadevergoeding vragen. In geval van afwezigheid van plaatsbeschrijving bij intrede, kan de huurder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Vraag het certificaat van beëindiging van de huurovereenkomst aan om uw woonverzekering op te zeggen

Vergeet als huurder niet om uw certificaat van einde van de huurovereenkomst te vragen na het uitvoeren van de plaatsbeschrijving.  Hiermee kunt u uw woonverzekeringscontract annuleren.

Het einde van een huurovereenkomst is ook het ideale moment om een vergelijkende studie uit te voeren van het aanbod van woonlverzekeringen voor de huur of aankoop van een andere woning.

Immoweb Protect, de woonverzekering aangeboden door Immoweb, biedt een bredere dekking dan zijn concurrenten.

Ontdek het Immoweb Protect aanbod en voer een online simulatie uit!