Inboedelverzekering: de verschillen tussen de types dekking

Inboedelverzekering: de verschillen tussen de types dekking

Inboedelverzekering: de verschillen tussen de types dekking

De verzekering die de inboedel van een woning dekt, kan verschillende vormen aannemen en verschillende beschermingsniveaus bieden. De vervangingswaarde verschilt naargelang van de gekozen formule.

Vervangingswaarde: definitie

De vervangingswaarde is het door je verzekeringsonderneming geraamde bedrag om de schade volledig te herstellen in het kader van een inboedelverzekering. Ze kan verschillende vormen aannemen naargelang van de berekeningswijze, die bepaald wordt door het type contract dat je hebt:

●     Verkoopwaarde

De verkoopwaarde van een goed stemt overeen met de aankoopwaarde waarop een slijtagecoëfficiënt wordt toegepast. 

Voorbeeld: je Amerikaanse koelkast wordt vernield door de bliksem. Je hebt er5 jaar geleden 2.500 euro voor betaald, het was toen het beste van het beste. Maar jaar na jaar daalt de verkoopwaarde van de koelkast. Als je verzekeringsonderneming op basis van haar berekeningen oordeelt dat de verkoopwaarde ervan 750 euro bedraagt, is dat het bedrag dat je terugbetaald krijgt.

●     Nieuwwaarde

Stel nu dat diezelfde Amerikaanse koelkast tegen nieuwwaarde was verzekerd. Dan wordt er geen rekening gehouden met de slijtage van het apparaat. De verzekering betaalt je de huidige winkelwaarde ervan (of van een model met dezelfde kenmerken) terug. Als het momenteel voor1.300 euro te koop wordt aangeboden, is dat het bedrag dat je terugbetaald krijgt.

●     De vervangingswaarde bepaald door een expert 

Wanneer goederen beschadigd raken die moeilijk te vervangen zijn, is het minder eenvoudig om de waarde ervan te ramen. Zo valt een luster in edelmetaal die je van je grootouders hebt geërfd niet onder de eerder beschreven categorieën. In dat geval stelt de verzekeringsonderneming een expert aan om de waarde van het goed te beoordelen.Daarom spreekt men van de vervangingswaarde zoals bepaald door een expert.

Als je meent dat de expert de waarde te laag heeft ingeschat, kun je op eigen kosten een tegenexpertise vragen.

Met de online woningverzekering Immoweb Protect kun je de dekking van de inboedel van je woning koppelen aan je woningverzekering.