Onroerend goed in vruchtgebruik: wie betaalt de woningverzekering?

Onroerend goed in vruchtgebruik: wie betaalt de woningverzekering?

Onroerend goed in vruchtgebruik: wie betaalt de woningverzekering?

Wanneer de rechten die aan een woning verbonden zijn, verdeeld worden tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, duiken er praktische vragen op. Zoals: wie staat in voor de woningverzekering?

Uitleg over vruchtgebruik en blote eigendom

Marc is weduwnaar en vader van Antoine en Benedicte, die nu meerderjarig zijn. De gezinswoning die hij indertijd samen met echtgenote Veronique kocht is ondertussen volledig afbetaald. Bij het overlijden van Veronique is het statuut van Mark en zijn kinderen veranderd: Antoine en Benedicte hebben de blote eigendom van het huis van hun ouders geërfd, terwijl Marc er vruchtgebruiker van blijft.

In deze situatie is Marc dus niet langer volledig eigenaar van het huis, maar behoudt hij er wel definitief het genot van. Hij kan er dus in wonen of het verhuren en de huurinkomsten innen. Hij mag het echter niet verkopen zonder toestemming van zijn kinderen.

De regel voor de verzekering is veranderd in geval van vruchtgebruik

Onlangs heeft de wetgever de kwestie van de verzekering van een onroerend goed verduidelijkt. Sinds 1 september 2021 is de vruchtgebruiker verplicht om het goed ‘in volle eigendom’ te verzekeren, dit wil zeggen alsof het hem toebehoorde. Dat strookt overigens met het principe dat de kosten die voortvloeien uit het genot van het goed voor rekening van de vruchtgebruiker zijn.

In ons voorbeeld moet Marc dus instaan voor de verzekering en dat zowel voor het vruchtgebruik als voor de blote eigendom.

Antoine en Benedicte, zijn kinderen, hoeven zich dus geen zorgen te maken over de mate waarin het goed waarvan ze de blote eigenaars zijn verzekerd is.

De vruchtgebruiker heeft er in elk geval belang bij dat zijn huis verzekerd is. Als zijn woning verwoest wordt door een brand en hij niet verzekerd is, dan verdwijnt het voordeel van dit vruchtgebruik de facto.

Ontdek Immoweb Protect, de woningverzekering die je kunt afstemmen op jouw situatie, en geniet de beste bescherming tegen de beste prijs!