Welke verzekeringsformule voor medehuurders?

Welke verzekeringsformule voor medehuurders?

Welke verzekeringsformule voor medehuurders?

Met verschillende mensen samen een pand huren is gezellig en ook financieel interessant. Maar hoe gaat dat dan met de woningverzekering?

Medehuur is een formule die vooral in de smaak valt bij jonge mensen die in de stad wonen, omdat de huurprijzen daar hoger zijn. Maar welke verzekeringsformule nemen medehuurders best om optimaal verzekerd te zijn?

Niet elke medehuurder moet een verzekering nemen

Een woningverzekering dekt het volledige gebouw en niet een deel ervan. Het is dus niet nodig dat elke medehuurder individueel dezelfde verzekering neemt. Een woningverzekering is verplicht inWallonië en Vlaanderen (in de praktijk ook vaak in Brussel), maar het is het pand dat verzekerd moet worden, niet de bewoners.

De drie opties voor een woningverzekering wanneer men samenhuist

De gemeenschappelijke woningverzekering

Vaak gaat de voorkeur uit naar deze formule omdat ze het makkelijkst te regelen is: één van de medehuurders neemt eenverzekering op zijn naam en de premie wordt in gelijke delen verdeeld.

Opgelet: vergeet niet aan de verzekering te melden dat het om medehuur gaat.En als de verzekeringnemer de woning verlaat, moet iemand anders een nieuwcontract sluiten.

De woningverzekering van de ouders

Deze formule geldt vooral voor studenten die bij hun ouders gedomicilieerd zijn, maar in de week op kot zijn. De woningverzekering van de ouders kan ook het kot van hun zoon of dochter dekken of de woning die hij of zij medehuurt. Die mogelijkheid is opgenomen in de verzekering Home Protect van Immoweb.

Opgelet: de woningverzekering van de ouders geldt enkel voor hun kind en niet voor de andere medehuurders. In dat geval moet iedereen bijvoorbeelddezelfde familiale dekking genieten.

De clausule afstand van verhaal

In dit geval worden de huurders verzekerd door de polis van de eigenaars. Hij rekent de extra premiekosten dan door aan de huurders.

Opgelet: in deze formule is de inboedel van de medehuurders niet gedekt en kunnen ze ook geen beroep doen op de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering die vaak aan een woningverzekering gekoppeld is.