Woonverzekering, een uitgebreide dekking

Woonverzekering, een uitgebreide dekking

Woonverzekering, een uitgebreide dekking

Een woonverzekering dekt meer dan alleen brandschade. De basisdekking en aanvullende bescherming zijn bedoeld voor de belangrijkste incidenten aan je woning.

Meer dan alleen brandschade

Een woon verzekering, ook wel brandverzekering genoemd, dekt schade veroorzaakt door brand, maar ook door diefstal, waterschade, glasbreuk … 

In een standaardpolis zijn er vaak twee mogelijkheden om je woning te verzekeren: de basisdekking en aanvullende bescherming. De combinatie van deze tweemogelijkheden biedt de verzekerde een volledige dekking van de woning en inboedel. 

1.   Basisdekking 

Dit zijn alle elementen die automatisch in het woonverzekeringscontract worden opgenomen.Bijvoorbeeld: de vergoeding bij schade veroorzaakt door een brand waarvoor jij verantwoordelijk bent. 

2. Aanvullende bescherming

Aanvullende bescherming is optioneel. Door voor aanvullende bescherming te kiezen, breid je als verzekerde de dekking uit. De gedekte risico's kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de schade. Bijvoorbeeld: juridische bescherming, die eventuele gerechtskosten na schade dekt. Of bescherming tegendiefstal, zodat je wordt vergoed wanneer er bij je wordt ingebroken. 

Uitgebreide dekking voor eigenaars en huurders

Afhankelijk van je situatie, verschillen je behoeften. En dat weet Immoweb Home Protect maar al te goed!

Ben je eeneigenaar? Naast de dekking van je eigen woning, vergoeden wij de schade aan derden als je aansprakelijk bent of als een gedekte schade zich heeft uitgebreid naar de buurt.

Ben je eenhuurder? Wij vergoeden onder andere de schade die is ontstaan door een brand waarvoor je verantwoordelijk bent. Bijvoorbeeld: een keukenongelukje, niet goed gedoofde sigaret of kaars. Natuurlijk zijn er veel meer gevallen. Wij nodigen je uit ze te ontdekken in ons artikel over woningverzekering voor huurders. 

Je Home Protect woonverzekering

Door de basisdekking en de aanvullende bescherming van de Home Protect woonverzekering te combineren, geniet je van een volledige dekking. Of je nu een eigenaar of een huurder bent.

Met de Home Protect verzekering profiteer je bovendien van het principe "alles is gedekt, behalve wat is uitgesloten". De lijst van uitsluitingen is zichtbaar in de beschrijving van je dekking.

Je garanties met onze woonverzekering 

●      Een oplossing voor iedereen: eigenaars, huurders, expats en huisgenoten.

●      Een team dat klaar staat om al je vragen te beantwoorden. 

●      Geen verrassingen, dankzij het principe"alles is gedekt, behalve wat is uitgesloten".

Om in éénoogopslag alle basisdekkingen en opties van je brandverzekering te ontdekken, volstaat het om je eigen online stimulatie te maken.